اجزای مختلف پکیج کامل آیفون صوتی

پکیج کامل آیفون صوتی شامل موارد زیر است:

گوشی: این بخش از دستگاه است که در داخل ساختمان قرار می گیرد و برای برقراری ارتباط صوتی با فرد پشت درب استفاده می شود. گوشی آیفون صوتی معمولاً دارای یک بلندگو، یک میکروفون و یک دکمه برای پاسخ دادن به تماس است.

پنل: این بخش از دستگاه است که در خارج از ساختمان قرار می گیرد و برای برقراری ارتباط صوتی با افراد داخل ساختمان استفاده می شود. پنل آیفون صوتی معمولاً دارای یک بلندگو، یک میکروفون و یک دکمه برای تماس است.

کابل کشی: برای اتصال گوشی و پنل به یکدیگر به کابل کشی نیاز است. کابل کشی آیفون صوتی معمولاً شامل سیم برق و سیم صوتی است.

تفاوت پکیج کامل آیفون تصویری و آیفون صوتی

تفاوت اصلی بین پکیج کامل آیفون تصویری و آیفون صوتی در این است که پکیج کامل آیفون تصویری دارای یک دوربین در پنل تصویری است که امکان مشاهده تصویر فرد پشت درب را فراهم می کند. در حالی که پکیج کامل آیفون صوتی فاقد دوربین است و تنها امکان برقراری ارتباط صوتی با فرد پشت درب را فراهم می کند.

*پکیج کامل آیفون صوتی نسبت به آیفون تصویری هزینه پایین تر و نصب آسان تری دارد.