قیمت سیم افشان

سیم افشان

کابل افشان خاصیت انعطاف پذیری به هر سمتی را دارد زیرا در ساخت سیم افشان مانند هر کابل دیگری از یک هادی و عایق استفاده می شود که به آن ک...

ادامه مطلب