کابل فرمان

سیم فرمان کابل کنترل

عایق به کار رفته در کابل فرمان از جنس PVC می باشد و همین ماده به کار رفته درکابل کنترل سبب شده تا در برابر عوامل محیطی از پوسیدگی و خمیدگی جلوگیری می کند، همچنین هادی به کار رفته در سیم فرمان می تواند از نوع آلومینیوم یا مسی باشد . کابل ها کلا به…