لیست قیمت محصولات پارس شعاع توس

محصولات روشنایی پارس شعاع توس
لامپ ال ای دی بها
لامپ LEDحبابی 3وات E27165,000
لامپ LEDحبابی 3وات رنگی E27165,000
لامپ LEDحبابی 9وات E27253,000
لامپ LEDحبابی 9وات رنگی E27278,000
لامپ LEDحبابی 12وات E27272,000
لامپ LEDحبابی 15وات E27398,000
لامپ LEDحبابی استوانه ای 20وات E27602,000
لامپ LEDحبابی استوانه ای 30وات E271,020,000
لامپ LEDحبابی استوانه ای 40وات E271,550,000
لامپ LEDحبابی استوانه ای 50وات E271,940,000
لامپ LEDاشکی 6وات مات E14282,000
لامپ LEDشمعی 6وات مات E14272,000
لامپ 7وات GU10-LED355,000
رابطبها
رابط GU1047,300
پنل توکاربها
پنل 7وات گلاریس دور شیشه (دایره )301,000
پنل 9وات گلاریس دور شیشه (دایره )379,000
پنل 12وات گلاریس دور شیشه (دایره )592,000
پنل 18وات گلاریس دور شیشه (دایره )951,000
پنل 30وات گلاریس دور شیشه (دایره )1,850,000
پنل 42وات گلاریس دور شیشه (دایره )2,240,000
پنل 7وات گلاریس دور شیشه (مربع )330,000
پنل 9وات گلاریس دور شیشه (مربع )433,000
پنل 12وات گلاریس دور شیشه (مربع )679,000
پنل 18وات گلاریس دور شیشه (مربع )1,030,000
پنل 30وات گلاریس دور شیشه (مربع )1,960,000
پنل 42وات گلاریس دور شیشه (مربع )2,520,000
پنل 7وات سولاریس بدنه مشگی دور سرامیک (دایره )243,000
پنل 7وات سولاریس بدنه نقره ای دور سرامیک (دایره )306,000
پنل 7وات سولاریس دور سرامیک (دایره )243,000
پنل 9وات سولاریس بدنه نقره ای دور سرامیک (دایره )تماس بگیرید
پنل 9وات سولاریس دور سرامیک (دایره )321,000
پنل 12وات سولاریس دور سرامیک (دایره )544,000
پنل 18وات سولاریس دور سرامیک (دایره )796,000
پنل 30وات سولاریس دور سرامیک (دایره )1,600,000
پنل 42وات سولاریس دور سرامیک (دایره )2,040,000
پنل 7وات سولاریس دور سرامیک (مربع )291,000
پنل 12وات سولاریس دور سرامیک (مربع )592,000
پنل 18وات سولاریس دور سرامیک (مربع )835,000
پنل 30وات سولاریس دور سرامیک (مربع )1,630,000
پنل 7وات آرامیس دایره 272,000
پنل 9وات آرامیس دایره 350,000
پنل 8وات اسلیم دایره 650,000
پنل 12وات اسلیم دایره 1,070,000
پنل 18وات اسلیم دایره 1,560,000
پنل 24وات اسلیم دایره 2,310,000
پنل 8وات اسلندر دایره 650,000
پنل 12وات اسلندر دایره 1,070,000
پنل 18وات اسلندر دایره 1,560,000
پنل 24وات اسلندر دایره 2,380,000
پنل 7وات فولایت دایره 582,000
پنل 12وات فولایت دایره 883,000
پنل 20وات فولایت دایره 1,230,000
پنل 7وات فولایت مربع 602,000
پنل 12وات فولایت مربع 854,000
پنل 20وات فولایت مربع 1,270,000
پنل 12وات هایلایت مربع 941,000
پنل 12وات هایلایت دایره 898,000
پنل 20وات هایلایت دایره 1,350,000
پنل 50وات صدفی 60*606,690,000
پنل 65وات صدفی 60*607,400,000
پنل 85وات صدفی 60*608,300,000
پنل 50وات میناب 16*604,340,000
پنل 65وات میناب 16*605,060,000
پنل 50وات بوردر لایت 60*605,090,000
پنل 50وات هنگام فنر دار 60*607,790,000
پنل 65وات هنگام فنر دار 60*608,600,000
پنل 85وات هنگام فنر دار 60*609,480,000
پنل 7وات آبسان دایره ای 830,000
پنل روکاربها
پنل 12وات آوش مربع 935,000
پنل 20وات آوش مربع 1,280,000
پنل 32وات آوش مربع 2,040,000
پنل 8وات آویسا دایره 630,000
پنل 12وات آویسا دایره 840,000
پنل 18وات آویسا دایره 1,260,000
پنل 24وات آویسا دایره 1,680,000
پنل 20وات رونا بدنه مشگی 15*151,580,000
پنل 30وات رونا بدنه مشگی 20*202,580,000
پنل 40وات رونا بدنه مشگی 30*303,840,000
پنل 20وات رونا 15*151,580,000
پنل 30وات رونا 20*202,580,000
پنل 40وات رونا 30*303,840,000
پنل 50وات رونا 40*405,820,000
پنل 85وات رونا 50*509,740,000
پنل 50وات رونا 60*609,220,000
پنل 65وات رونا 60*6010,100,000
پنل 85وات رونا 60*6011,00,000
پنل 100وات رونا 60*6011,500,000
پنل 18وات آوین مربع 945,000
پنل 30وات آوین مربع 1,820,000
پنل 12وات آوا دایره 966,000
پنل 20وات آوا دایره 1,300,000
براکت پارس شعاع توسبها
براکت 40وات لاوان 3,400,000
براکت 15وات سورنکو 20سانتی متری 693,000
براکت 26وات سورنکو 40سانتی متری 1,080,000
براکت 40وات سورنکو 60سانتی متری 1,490,000
براکت 50وات سورنکو 80سانتی متری 1,960,000
براکت 80وات سورنکو 120سانتی متری 2,810,000
براکت 15وات اکورن 20سانتی متری 651,000
براکت 26وات اکورن 40سانتی متری 1,010,000
براکت 40وات اکورن 60سانتی متری 1,390,000
براکت 50وات اکورن 80سانتی متری 1,830,000
براکت 80وات اکورن 120سانتی متری 2,580,000
براکت 15وات سوهیکو20سانتی متری 756,000
براکت 26 وات سوهیکو40سانتی متری 1,200,000
براکت 40 وات سوهیکو60سانتی متری 1,650,000
براکت 20وات کانیک 60سانتی متری 1,090,000
براکت 40وات کانیک 120سانتی متری 2,000,000
براکت 20وات سورن 30سانتی متری 1,330,000
براکت 42وات سورن 60سانتی متری 2,390,000
براکت 85وات سورن 120سانتی متری 4,730,000
براکت 12وات کارن 15سانتی متری 851,000
براکت 20وات کارن 30سانتی متری 1,230,000
براکت 42وات کارن 60سانتی متری 2,170,000
براکت 85وات کارن 120سانتی متری 4,310,000
براکت 160وات کارن 2.35متر 14,600,000
براکت 240وات کارن 3.5متر 21,900,000
براکت 80وات کارن آویز 120سانتی متری 5,010,000
براکت 160وات کارن اویز 2.35متر 16,100,000
براکت 240وات کارن آویز 3.5متر 24,100,000
براکت 20وات سهیل 30سانتی متری 1,240,000
براکت 40وات سهیل 60سانتی متری 2,330,000
گیره نصب فنری 53میلیمتری 63,000
گیره نصب فنری 63میلیمتری 69,300
براکت 20وات سها 60سانتی متری 1,300,000
براکت 40وات سها120سانتی متری 2,420,000
براکت 20وات سحاب 60سانتی متری 1,550,000
براکت 40وات سحاب 113سانتی متری 2,570,000
براکت 20وات کاپیا60سانتی متری 1,340,000
براکت 40وات کاپیا120سانتی متری 2,360,000
براکت 20وات ماهان 60سانتی متری 2,290,000
براکت 40وات ماهان 120سانتی متری 4,100,000
براکت 60وات ماهان 1.78متری 11,000,000
براکت 80وات ماهان 2.36متری 14,700,000
براکت 100وات ماهان 2.95متری 18,300,000
براکت 120وات ماهان 3.53متری 22,000,000
رابط L ماهان 12وات 3,440,000
بالاآیینه 17وات دنا صدفی 4,500,000
بالاآیینه 12وات یوتاب 1,950,000
چراغ 4وات دایره ای SMD 347,000
چراغ 4وات مربع SMD 347,000
چراغ چشمی متحرک 3وات دایره COB 431,000
چراغ 3وات دایره COB 347,000
چراغ 3وات مربع COB 347,000
چراغ 7وات متحرک دایره COB 746,000
چراغ 30وات هارمونیک دایره COB 3,470,000
چراغ 60وات هارمونیک دایره COB 6,090,000
چراغ 80وات هارمونیک دایره COB 12,600,000
چراغ ریلی 30وات COB 3,990,000
چراغ ریلی 50وات COB 6,300,000